موضوعات = بین رشته‌ای در سیاست
جنبش زنان در ایران پس از انقلاب، از مطالبات ایدئولوژیک به مطالبات روزمره

دوره 18، شماره 3، شهریور 1402

10.22034/ipsa.2023.495

فاطمه ذوالفقاریان؛ سید محمد علی تقوی؛ سید حسین اطهری


تحلیل محتوای آثار گفتمان مذهبی در فرایند انقلاب اسلامی بر اساس نظریه جیمز پل جی

دوره 18، شماره 3، شهریور 1402

10.22034/ipsa.2023.490

محمد رحیمیان؛ عباس کشاورز شکری؛ علی مرشدی زاد


وضعیت سنجی سرمایه روحانیت، پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی

دوره 13، شماره 4، آذر 1397، صفحه 193-227

رضا نوع دوست؛ محمدرضا مایلی