دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 69، شماره 69، اسفند 1401، صفحه 1-294 

مقاله پژوهشی

جایگاه مفهومی «حق و خیر» در گفتمان‌های غالب در جمهوری اسلامی

صفحه 7-46

10.22034/ipsa.2023.476

افشین حبیب زاده کلی؛ رضا اکبری نوری؛ سید خدایار مرتضوی اصل


گفتمان راه سوم در ایران عصر مشروطه

صفحه 89-138

10.22034/ipsa.2023.483

احمد خالقی دامغانی؛ محمد صادق پورابراهیم اهوازی


تبیینی سیاسی-تاریخی از تحولات پوششیِ زنان ایران معاصر

صفحه 253-288

10.22034/ipsa.2023.484

عبدالله ولی‌نژاد؛ محمد علی خلیلی اردکانی؛ امیر عظیمی دولت آبادی