76. اجماع ارتدوکس: آسیب‌شناسی علوم اجتماعی در ایرانِ امروز

دوره ششم، شماره 2، بهار 1390

محمدرضا تاجیک


77. «پارادایم قدرت» به مثابۀ رهیافت نظری جدید و جایگزین نظریات «دولت» و «نظام سیاسی»

دوره ششم، شماره 3، تابستان 1390

سجاد ستاری


78. نشانه شناسی گفتمان اسلام سیاسی مردم سالار آیت الله سیستانی

دوره ششم، َشماره 4، پاییز 1390

امیر محمد حاجی یوسفی؛ ابوالقاسم عارف نژاد


79. صوفی شالوده‌شکن: غزالی و واسازی عارفانۀ متن

دوره هفتم، شماره 1، زمستان 1390

محمد رضا تاجیک


80. مدیریت بحرانهای سیاسی زلزله احتمالی تهران: بحران اقتدار و مشروعیت سیاسی

دوره هفتم، شماره 2، بهار 1391

رسول افضلی؛ اسلام یاری شگفتی


81. مطالعه ی موانع پارلمانی توسعه ی اقتصاد ملی در ایران(1368-1384)

دوره 9، شماره 4، پاییز 1393، صفحه 23-72

فائز دین پرست؛ علی ساعی


82. بنیادهای امر سیاسی در یونان باستان و نقش پولیس (دولتشهر)در شکل گیری آن

دوره 12، شماره 2، بهار 1396، صفحه 27-56

احسان کاظمی؛ علی علی حسینی؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ علیرضا آقاحسینی


83. سلسله‌مراتب استخدام و استعباد در مدینه‌ (در فلسفه سیاسی فارابی)

دوره 11، شماره 2، بهار 1395، صفحه 29-58

مرتضی بحرانی


84. تحلیل توصیفی و استنادی مقالات پژوهشنامه علوم سیاسی

دوره 9، شماره 1، زمستان 1392، صفحه 33-60

مجتبی مقصودی؛ رضا دوستدار


85. ارائه چارچوبی برای مطالعه علل ایجاد و گسترش اندیشه و رفتار تروریستی (با تاکید بر داعش)

دوره 12، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 33-60

حدیث اقبال


86. هویت، قدرت و امنیت در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: یک چارچوب نظری

دوره 13، شماره 2، بهار 1397، صفحه 33-64

احسانه محمدی؛ امیرمحمد حاجی یوسفی


87. تاثیر توانمندسازی سیاسی زنان بر حکمرانی خوب: (درسهایی از سوئد برای ایران)

دوره 14، شماره 2، بهار 1398، صفحه 33-62

فهیمه آزموده؛ امیر محمد حاجی یوسفی


88. منطق فهم دوگانه‌انگاری‌ها در سنت سیاسی کلاسیک ایران

دوره 14، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 33-58

عبدالله حاجی زاده؛ حمید نساج؛ عباس حاتمی


89. تحلیل و سنخ شناسی تفکر سیاسی در تاریخ معاصر ایران

دوره 9، شماره 2، بهار 1393، صفحه 34-74

غلامرضا خواجه سروی؛ جواد قربانی آتانی


90. لایه¬های جنبشی جامعه ایران؛ دو جنبش کلان و ده جنبش خرد اجتماعی

دوره هفتم، شماره 4، پاییز 1391، صفحه 35-88

حمیدرضا جلایی پور


91. امکان یا امتناعِ«بومی سازی علوم سیاسی»؛ در پرتو تجربه ی علوم سیاسی چین

دوره 10، شماره 2، بهار 1394، صفحه 35-78

سید صمد حسینی واسوکلایی؛ حسین جمالی


92. رویکرد ساختاری ـ نهادی به بن‌بست مجالس مشروطه در ایران

دوره 8، شماره 3، تابستان 1392، صفحه 37-68

محمد فاضلی؛ معصومه اشتیاقی


93. مناقشه هسته ای ایران : لیبرالیسم نهادگرا در مقابل نئو رئالیسم

دوره 9، شماره 3، تابستان 1393، صفحه 37-74

قدرت احمدیان؛ سعیده سادات احمدی


94. ستیهندگی جامعه‌ مدنی شبکه‌ای و دولت در ایران؛ (بازخوانی رابطه دولت و جامعه ایران درآغاز عصر پهلوی اول با تاکید بر نقش مدرس)

دوره 10، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 37-62

شهروز شریعتی؛ مهدی عباسی شاهکوه


95. سعدی و سنّت‌های فکری سازنده ی عرف سیاسی

دوره 13، شماره 3، تابستان 1397، صفحه 37-72

محمد خورشیدی؛ سیدصادق حقیقت


96. مبانی رفتار سیاست خارجی روسیه در قبال پرونده هسته ای جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 39-78

حسین پوراحمدی؛ امیر عباس خوشکار


97. پارسیْ‌گردانیِ انگارگانیِ واژ‌ه‌گان سیاسی؛ نمونه‌پژوهی: لیبرالیسم

دوره 11، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 39-66

محسن خلیلی


98. ارزیابی تأثیر کنش‏های دیاسپوریک بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ مطالعه ‏ی موردی دیاسپورای ایرانی مقیم ایالات متحده

دوره 12، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 39-68

سیدجلال دهقانی فیروزآبادی؛ سمیه بهرامی


99. وضعیّت رشته علوم سیاسی؛ اکنون و آینده؛ ارزیابی یازدهمین همایش سالانه انجمن علوم سیاسی ایران، اسفند 1396

دوره 13، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 39-72

حسین جمالی؛ مکرمه جمالی


100. قرآن و هویت متکی بر اسلام سیاسی ‌ ‌

دوره هفتم، شماره 3، تابستان 1391، صفحه 41-79

محمد جواد غلامرضا کاشی؛ الهه صادقی