موضوعات = ایران
سنجش سری زمانی کیفیت حکمرانی در ایران بین سال‌های 1996_ 2021

دوره 18، شماره 2، خرداد 1402

10.22034/ipsa.2023.479

مرتضی منشادی؛ ابوالقاسم شهریاری؛ سارا نظیف


جایگاه مفهومی «حق و خیر» در گفتمان‌های غالب در جمهوری اسلامی

دوره 18، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 7-46

10.22034/ipsa.2023.476

افشین حبیب زاده کلی؛ رضا اکبری نوری؛ سید خدایار مرتضوی اصل


گفتمان راه سوم در ایران عصر مشروطه

دوره 18، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 89-138

10.22034/ipsa.2023.483

احمد خالقی دامغانی؛ محمد صادق پورابراهیم اهوازی


آسیب شناسی فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه های دولتی ‏تهران در چارچوب نظام آموزش عالی

دوره 18، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 169-206

10.22034/ipsa.2023.477

فاطمه کربلائی حسین فلاح؛ زاهد غفاری هشجین؛ عبدالرضا بیگی نیا؛ حمزه علی نورمحمدی


تحولات سیاسی و اجتماعی پس‌ از انقلاب اسلامی و بازتاب آن بر وضعیت زنان ایرانی در عرصه هنر

دوره 18، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 207-252

10.22034/ipsa.2023.481

مهری مارابی؛ طهماسب علی پوریانی؛ روح الله بهرامی


تبیینی سیاسی-تاریخی از تحولات پوششیِ زنان ایران معاصر

دوره 18، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 253-288

10.22034/ipsa.2023.484

عبدالله ولی‌نژاد؛ محمد علی خلیلی اردکانی؛ امیر عظیمی دولت آبادی


تغییرات بین نسلی گروه‌های مرجع سیاسی و تأثیر آن بر وفاداری سیاسی؛ مطالعه موردی شهر کرمانشاه

دوره 17، شماره 4، آذر 1401، صفحه 85-118

10.22034/ipsa.2022.469

عباس پیروزمهر؛ علی مرادی؛ حمیدرضا سعیدنژاد؛ ادریس بهشتی نیا؛ ایرج رنجبر


رابطه دولت و جامعه در عصر صفوی در پرتو نظریه جوئل میگدال

دوره 17، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 47-86

10.22034/ipsa.2022.461

حسن براتی پور؛ اهورا راهبر؛ مرتضی منشادی


مطالعه عوامل مؤثر بر سرمایه سیاسی ایرانیان: فراترکیب پژوهش‌های بازه زمانی 1386 الی 1400

دوره 17، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 117-151

10.22034/ipsa.2022.465

اکبر ذوالفقاری؛ طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور؛ مسلم سوری