وبا و پزشکینه‌سازی: عوامل گذار به دولت مدرنِ مداخله‌جو در دوره قاجار
1. وبا و پزشکینه‌سازی: عوامل گذار به دولت مدرنِ مداخله‌جو در دوره قاجار

مصطفی انصافی؛ شجاع احمدوند

دوره 16، شماره 2 ، بهار 1400، ، صفحه 7-42

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.430

چکیده
  از دوره ساسانیان تا اواسط دوره قاجار با چهره‌ای از دولت در ایران مواجه‌ایم که نه تنها در قبال مردم احساس مسئولیت ندارد، بلکه این اتباع هستند که باید تحت هر شرایطی از دولت تبعیت نمایند. هدف مقاله حاضر ...  بیشتر
مهمترین مولفه‌ها و شاخص‌های فرهنگ سیاسی ایرانیان در عصر شبکه‌های اجتماعی از منظر نخبگان دانشگاهی
2. مهمترین مولفه‌ها و شاخص‌های فرهنگ سیاسی ایرانیان در عصر شبکه‌های اجتماعی از منظر نخبگان دانشگاهی

مهدی بیگدلو

دوره 16، شماره 2 ، بهار 1400، ، صفحه 43-72

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.432

چکیده
  فرهنگ سیاسی به‌عنوان بخشی از فرهنگ عمومی که رابطه جامعه و قدرت را مدنظر دارد تاثیر بسزایی در توسعه سیاسی کشورها دارد. این مفهوم در پژوهش‌های مختلفی مورد توجه اندیشمندان و محققان ایرانی و غیرایرانی قرار ...  بیشتر
تحلیل مواضع و فرآیند بسیج منابع سازمان فدائیان خلق (اکثریت) و حزب مشروطه ایران
3. تحلیل مواضع و فرآیند بسیج منابع سازمان فدائیان خلق (اکثریت) و حزب مشروطه ایران

ملیحه سالم؛ عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری هشجین

دوره 16، شماره 2 ، بهار 1400، ، صفحه 73-109

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.429

چکیده
  سوال اصلی این مقاله آن است که مواضع و فرآیند بسیج منابع حزب مشروطه ایران و سازمان فدائیان خلق اکثریت چه بوده است. چارچوب نظری مقاله پیش رو مبتنی بر نظریه بسیج سیاسی چارلز تیلی است که در آن براساس متغیرهای ...  بیشتر
گفتمان نواصلاح طلبی و گفتمان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ زیست-جنبش های ریزوماتیکی (1398-1392)
4. گفتمان نواصلاح طلبی و گفتمان امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ زیست-جنبش های ریزوماتیکی (1398-1392)

مه سیما سهرابی؛ محمدرضا تاجیک؛ منصور میراحمدی چناروئیه

دوره 16، شماره 2 ، بهار 1400، ، صفحه 111-138

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.431

چکیده
  از زمان شکل گیری گفتمان نو-اصلاح طلبی و عدم توانایی این گفتمان در بهبود وضعیت اقتصادی-اجتماعی و معیشتی اقشار مختلف جامعه بر خلاف دالها و فضای استعاری وعده داده شدۀ آن،شرایطی شکل گرفته که در آن پیکره و ...  بیشتر
سیاست گذاری ورزش در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران (1380-1359)
5. سیاست گذاری ورزش در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران (1380-1359)

فریبرز ظریفی؛ علی اشرف خزائی؛ بهرام یوسفی؛ زهره حسنی

دوره 16، شماره 2 ، بهار 1400، ، صفحه 139-173

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.4272.3764

چکیده
  هدف پژوهش، سیاست گذاری ورزش در نظام تقنینی ایران در دهه اول و دوم انقلاب اسلامی می باشد. روش پژوهش از نوع کیفی در سطح توصیفی – تحلیلی و داده ها با استفاده از منابع ثانویه کتابخانه‌ای- اسنادی گردآوری ...  بیشتر
بحران کرونا؛ تغییر یا تداوم الگوهای حکمرانی در دولت جمهوری اسلامی ایران
6. بحران کرونا؛ تغییر یا تداوم الگوهای حکمرانی در دولت جمهوری اسلامی ایران

علی قدیری نوفرست؛ وحید سینائی

دوره 16، شماره 2 ، بهار 1400، ، صفحه 175-220

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.427

چکیده
  استمرار حیات ویروس کرونا و امکان‌ناپذیری چشم‌اندازی برای پایان آن یک مسأله پزشکی را به‌امری اجتماعی بدل کرده است. «بحران‌بودگیِ کرونا» همانند رخدادهایی نظیر جنگ، انقلاب، یا بیماری‌های واگیردار ...  بیشتر
قدرت نرم کانون اصلی روایت استراتژیک در قدرت دیپلماسی (بررسی سه روایت در مورد ایران)
7. قدرت نرم کانون اصلی روایت استراتژیک در قدرت دیپلماسی (بررسی سه روایت در مورد ایران)

زهرا نژادبهرام؛ نازنین ملکیان؛ سروناز تربتی

دوره 16، شماره 2 ، بهار 1400، ، صفحه 221-259

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.428

چکیده
  گسترش روز‌افزون دسترسی به رسانه‌های دیجیتال، ظرفیت کشورها را در بهره‌گیری از قدرت نرم به عنوان رکنی در سیاست‌خارجی افزایش داده است. در عرصه رسانه‌های دیجیتال، توییتر مورد استقبال طیف وسیعی از سیاستمداران ...  بیشتر
بررسی عوامل سیاسی ـ رسانه‌ای تأثیرگذار بر مدیریت اخبار قوه مجریه در اتاق خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران
8. بررسی عوامل سیاسی ـ رسانه‌ای تأثیرگذار بر مدیریت اخبار قوه مجریه در اتاق خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران

مرضیه حاجی پور ساردویی؛ فائزه تقی پور؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی

دوره 16، شماره 1 ، زمستان 1399، ، صفحه 7-36

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.413

چکیده
  رویکرد رسانه ملی به اطلاع‌رسانی عمومی از سیاست انتشار سنتی خبر مبتنی بر مبادلات میان فردی بین سیاستمداران و ژورنالیست‌ها به یک فرآیند حرفه‌ای و تخصصی ارتباطات استراتژیک کنترل‌کننده جریان اخبار تغییر ...  بیشتر
تحلیل میزان احساس خوشبختی و توسعه‌یافتگی در ایران
9. تحلیل میزان احساس خوشبختی و توسعه‌یافتگی در ایران

محمد سمیعی

دوره 16، شماره 1 ، زمستان 1399، ، صفحه 37-67

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.426

چکیده
  < p>در سال‌های اخیر مفهوم توسعه بسیار گسترش یافته و در کنار ابعاد اقتصادی، ابعاد متنوّع دیگری را در بر می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها احساس خوشبختی است. این مقاله در پی آن است که بر اساس تازه‌ترین ...  بیشتر
فراتحلیل کیفی مطالعات رفتار رأی دهی در ایران: 1397-1360
10. فراتحلیل کیفی مطالعات رفتار رأی دهی در ایران: 1397-1360

صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ مجتبی یزدی زاده

دوره 16، شماره 1 ، زمستان 1399، ، صفحه 69-114

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.414

چکیده
  رأی‌دهی به عنوان یک کنش سیاسی، به رفتار رأی دهندگان بستگی دارد. در ایران، به استناد اصل ششم قانون اساسی اداره‌ امور کشور با اتکاء به آراء عمومی تعریف و انتخابات گوناگونی برگزار شده است. ازاین‌رو، موضوع ...  بیشتر
الگوی شناخت و دسته بندیِ اندیشه های سیاسی در ایران
11. الگوی شناخت و دسته بندیِ اندیشه های سیاسی در ایران

علی اکبر علیخانی

دوره 16، شماره 1 ، زمستان 1399، ، صفحه 115-135

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.425

چکیده
  یکی از راه های شناخت و تحلیل اندیشه های سیاسی دسته بندی آنهاست. سیالیت اندیشه و گذار از دوره ها و مراحل گوناگون و متفاوت و گاهی متضاد، دسته بندی آنها را دشوار می کند. دسته بندی های متعددی از اندیشه های سیاسی ...  بیشتر
آسیب شناسی نقش اندیشکده‌ها در سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی
12. آسیب شناسی نقش اندیشکده‌ها در سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی

عظیم کریمی؛ علیرضا سلطانی

دوره 16، شماره 1 ، زمستان 1399، ، صفحه 137-163

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.415

چکیده
  تفاوت و تمایز سازمان ها و جوامع موفق در عرصه های مختلف به طور معمول به مکانیزم های موجود در سطوح عالی سیاستگذاری است که با تصمیم سازی گروهی و مشورتی می توان الگویی موفق و موثر بر گرفته از کارکرد اندیشکده ...  بیشتر
بررسی رابطه بین میزان اعتماد درسرمایه اجتماعی با میزان مدارای اجتماعی و ملی (مورد مطالعه دانشجویان تحصیلات عالی دانشگاه تهران)
13. بررسی رابطه بین میزان اعتماد درسرمایه اجتماعی با میزان مدارای اجتماعی و ملی (مورد مطالعه دانشجویان تحصیلات عالی دانشگاه تهران)

سید علی مرتضوی امامی زواره؛ امیر محمد حاجی یوسفی

دوره 16، شماره 1 ، زمستان 1399، ، صفحه 165-190

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.423

چکیده
  در اندیشه نظریه‌پردازان سیاسی و اجتماعی، اعتماد اجتماعی بعنوان مهمترین رکن سرمایه-اجتماعی و میزان مداراگری بعنوان پرورش‌دهنده ارزش‌های دموکراتیک از منظر ویژگی‌‌های فردی و ارتباطات اجتماعی مورد ...  بیشتر
بررسی ابعاد و ضرورت های جامعۀ فضیلتمند در ایران امروز
14. بررسی ابعاد و ضرورت های جامعۀ فضیلتمند در ایران امروز

مختار نوری

دوره 16، شماره 1 ، زمستان 1399، ، صفحه 191-220

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2021.424

چکیده
  جوامع معاصر بشری با بحران‌های مختلفی مانند محیط زیست، آزار حیوانات، فقر، بیماری‌های ویروسی، جنگ و نظامی‌گری، ستمگری انسان‌ها نسبت به یکدیگر، گسترش روابط انتفاعی و ابزاری میان انسان‌ها، بی-تفاوتی ...  بیشتر
کاربست نظریه شکار-جادوگر برای تبیین جامعه‌شناختی تصفیه‌های انقلابی (روسیه، چین و ایران)
15. کاربست نظریه شکار-جادوگر برای تبیین جامعه‌شناختی تصفیه‌های انقلابی (روسیه، چین و ایران)

حسین احمدی؛ محمد سالار کسرایی

دوره 15، شماره 4 ، پاییز 1399، ، صفحه 7-43

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.416

چکیده
  تصفیه یکی از ویژگی‌های بارز انقلاب‌ها بوده است. هدف این مطالعه تبیین این پدیده از دریچه نظریه‌ی شکار جادوگر و مقایسه ویژگی‌های آن در رخدادهای تصفیه انقلابی در سه کشور روسیه، چین و ایران است. روش مطالعه ...  بیشتر
تاثیر فرآیند سیاست‌گذاری عمومی بر بحران آب در جمهوری اسلامی ایران
16. تاثیر فرآیند سیاست‌گذاری عمومی بر بحران آب در جمهوری اسلامی ایران

آرش امیری؛ محسن مدیر شانه چی؛ علیرضا گلشنی

دوره 15، شماره 4 ، پاییز 1399، ، صفحه 45-72

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.417

چکیده
  مساله کمبود آب در کشور تحت تاثیر عوامل مختلفی به بحران تبدیل شده است. هدف اصلی این مقاله پاسخگویی به این سوال است که نقش سیاست‌های دولت در ایجاد این بحران به چه میزان است؟ برای پاسخ به این پرسش‌ و بر مبنای ...  بیشتر
چگونگی رویارویی رسانه‌های دولتی ایران با بحران کرونا
17. چگونگی رویارویی رسانه‌های دولتی ایران با بحران کرونا

جواد حق گو؛ غلامعلی سلیمانی

دوره 15، شماره 4 ، پاییز 1399، ، صفحه 73-96

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.418

چکیده
  نوع رفتار رسانه‌های هر کشور در مواجهه با بحران‌های طبیعی و غیرطبیعی یکی از موضوعات مهم در امر مدیریت بحران است. فقدان وحدت رویه در عملکرد رسانه‌ها عموماً و رسانه‌های دولتی به طور خاص در شرایط بحرانی ...  بیشتر
زندگی روزمره و منازعۀ سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی؛ از 22 بهمن 1357 تا 30 خرداد 1360
18. زندگی روزمره و منازعۀ سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی؛ از 22 بهمن 1357 تا 30 خرداد 1360

ابوالفضل دلاوری؛ عباس کاظمی؛ سید محمد وهاب نازاریان

دوره 15، شماره 4 ، پاییز 1399، ، صفحه 97-142

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.419

چکیده
  پس از پیروزی انقلاب، نخبگان سیاسی و رهبران انقلابی و توده‌ها خواهان دگرگونی فوری زندگی روزمره بودند. بنابراین، مواضع نیروهای سیاسی در قبالِ وضع سیاست، در عین تنوع، می‌بایست زندگی روزمره را نیز شامل ...  بیشتر
نقد و بررسی دکترین صدور انقلاب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1363-1358)
19. نقد و بررسی دکترین صدور انقلاب در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1363-1358)

محمدرضا رشیدکردستانی؛ علیرضا ازغندی

دوره 15، شماره 4 ، پاییز 1399، ، صفحه 143-188

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.420

چکیده
  موضوع این مقاله، بررسی دکترین صدور انقلاب اسلامی آیت‌الله [امام] خمینی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی از مقطع اشغال سفارت آمریکا تا پایان تحوّلات مربوط به عملیات رمضان و خیبر در جنگ ایران و عراق و نقد این ...  بیشتر
ارزیابی راهبردهای نظام مدیریت سیاسی بحران در ایران در مواجهه با تهدیدات همه گیری کووید-19
20. ارزیابی راهبردهای نظام مدیریت سیاسی بحران در ایران در مواجهه با تهدیدات همه گیری کووید-19

حمید سجادی

دوره 15، شماره 4 ، پاییز 1399، ، صفحه 189-215

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.421

چکیده
  مسئله اصلی هرنظام مدیریتی درمقابله بابحران، شناسایی و اولویت‌بندی تهدیدات بحرانی به‌منظور تدوین بهترین راهبرد برای مقابله با فوری‌ترین تهدید است. بااین وصف درمقاله پیش‌رو با طرح این پرسش که اصلی‌ترین ...  بیشتر
الگوی مطلوب دیپلماسی رسانه ای در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
21. الگوی مطلوب دیپلماسی رسانه ای در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مریم شفیعی سروستانی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ سید مهدی شریفی؛ یونس نوربخش

دوره 15، شماره 4 ، پاییز 1399، ، صفحه 217-241

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.422

چکیده
  مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای در وزارت امور خارجه ج.ا.ایران، متولی امر دیپلماسی رسانه ای در دستگاه دیپلماسی کشور است. موضوع پژوهش حاضر، بررسی و پیاده سازی الگوی دیپلماسی رسانه ای در وزارت امور خارجه ...  بیشتر
بررسی تطبیقی ملی‌گرایی و جنبش زنان در ایران و مصر (1342-1285 ه.ش)
22. بررسی تطبیقی ملی‌گرایی و جنبش زنان در ایران و مصر (1342-1285 ه.ش)

مصطفی چمنی مقدم؛ محمدنبی سلیم؛ میرزا محمد حسنی

دوره 15، شماره 3 ، تابستان 1399، ، صفحه 7-47

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.406

چکیده
  در پی تحولات اجتماعی در آستانه قرن بیستم میلادی، جنبش‌های زنان در بسیاری از کشورهای جهان شکل گرفتند. با رشد روزافزون تمایلات ملی‌گرایانه در کشورهای درحال‌توسعه، در ایران، هم‌زمان با جنبش مشروطیت ...  بیشتر
تعلیق مشروطیت، وضعیت استثنا؛ کامیابی رضاشاه در کسب سلطنت
23. تعلیق مشروطیت، وضعیت استثنا؛ کامیابی رضاشاه در کسب سلطنت

سید مرتضی حافظی؛ وحید سینائی

دوره 15، شماره 3 ، تابستان 1399، ، صفحه 49-75

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.407

چکیده
  قانون اساسیِ مشروطه که در دوران زوال قاجار تدوین شد،‌ به‌عنوان نتیجه مستقیم مشروطیت، نخستین متن حقوق اساسی در تاریخ ایران است. اما علی‌رغمِ مجاهدت‌هایِ مشروطه‌خواهان و عزم آنان برای ابتناء امر سیاسی ...  بیشتر
چگونگی رابطه خود / دیگری در ایران سده اخیر: با کاربست الگوی باختین و رهیافت شانتال موف
24. چگونگی رابطه خود / دیگری در ایران سده اخیر: با کاربست الگوی باختین و رهیافت شانتال موف

دنیا راه حق؛ رضا اکبری نوری؛ حسن آب نیکی

دوره 15، شماره 3 ، تابستان 1399، ، صفحه 77-116

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.408

چکیده
  چکیده یکی از مهمترین مسائلی که ذهن روشنفکران و اندیشمندان ایرانی را از سال ها پیش از مشروطه تاکنون به خود مشغول ساخته است، مواجهه "ما" با "دیگری" می باشد. مقاله حاضر، در پی طرح این مسئله است که مبحث "خود ...  بیشتر
گذار پارادایمی، بازآفرینی امر سیاسی و فهم گذارهای پیش روی ایران
25. گذار پارادایمی، بازآفرینی امر سیاسی و فهم گذارهای پیش روی ایران

سلمان صادقی زاده

دوره 15، شماره 3 ، تابستان 1399، ، صفحه 117-140

http://dx.doi.org/10.22034/ipsa.2020.409

چکیده
  جهان امروز دستخوش دگرگونی‌های بنیادین است؛ دگرگونی‌هایی که ناظر بر گذار پارادایمی است. این وضعیت نوپدید با دو پرسش کانونی همراه است: نخست آنکه ویژگی‌های این گذار چیست؟ و دیگر آنکه تاثیر آن بر ایران ...  بیشتر