موضوعات = سیاست
دیالکتیک دموکراسی و دولت سازی در عصر مشروطیت ایران

دوره 18، شماره 3، شهریور 1402

10.22034/ipsa.2023.491

سعید حاجی ناصری؛ علی محمدی مصیری


جنبش زنان در ایران پس از انقلاب، از مطالبات ایدئولوژیک به مطالبات روزمره

دوره 18، شماره 3، شهریور 1402

10.22034/ipsa.2023.495

فاطمه ذوالفقاریان؛ سید محمد علی تقوی؛ سید حسین اطهری


تحلیل محتوای آثار گفتمان مذهبی در فرایند انقلاب اسلامی بر اساس نظریه جیمز پل جی

دوره 18، شماره 3، شهریور 1402

10.22034/ipsa.2023.490

محمد رحیمیان؛ عباس کشاورز شکری؛ علی مرشدی زاد


چالش‌های کنش‌گری صنفی-سیاسی معلمان و تشکل‌های صنفی آنان (دهه 1390)

دوره 18، شماره 3، شهریور 1402

10.22034/ipsa.2023.492

حیدر شهریاری؛ احسان بلاغی اینالو


خوانش پسااستعماری هویت در اندیشه محمد مصدق؛ با تأکید بر روش واسازی

دوره 18، شماره 3، شهریور 1402

10.22034/ipsa.2023.494

سید مصطفی طاهرزاده کوزانی؛ هادی نوری؛ رضا علیزاده


بررسی انگارۀ «مشارکت سیاسی زنان» در شعر دورۀ مشروطه

دوره 18، شماره 3، شهریور 1402

10.22034/ipsa.2023.493

حامد نوروزی؛ وجیهه زمانی بابگهری؛ کلثوم قربانی جویباری؛ حسین فرزانه پور


سنجش سری زمانی کیفیت حکمرانی در ایران بین سال‌های 1400-1374

دوره 18، شماره 2، خرداد 1402، صفحه 231-199

10.22034/ipsa.2023.479

مرتضی منشادی؛ ابوالقاسم شهریاری؛ سارا نظیف


جایگاه مفهومی «حق و خیر» در گفتمان‌های غالب در جمهوری اسلامی

دوره 18، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 7-46

10.22034/ipsa.2023.476

افشین حبیب زاده کلی؛ رضا اکبری نوری؛ سید خدایار مرتضوی اصل


گفتمان راه سوم در ایران عصر مشروطه

دوره 18، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 89-138

10.22034/ipsa.2023.483

احمد خالقی دامغانی؛ محمد صادق پورابراهیم اهوازی


آسیب شناسی فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی رشته علوم سیاسی دانشگاه های دولتی ‏تهران در چارچوب نظام آموزش عالی

دوره 18، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 169-206

10.22034/ipsa.2023.477

فاطمه کربلائی حسین فلاح؛ زاهد غفاری هشجین؛ عبدالرضا بیگی نیا؛ حمزه علی نورمحمدی


تحولات سیاسی و اجتماعی پس‌ از انقلاب اسلامی و بازتاب آن بر وضعیت زنان ایرانی در عرصه هنر

دوره 18، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 207-252

10.22034/ipsa.2023.481

مهری مارابی؛ طهماسب علی پوریانی؛ روح الله بهرامی


تبیینی سیاسی-تاریخی از تحولات پوششیِ زنان ایران معاصر

دوره 18، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 253-288

10.22034/ipsa.2023.484

عبدالله ولی‌نژاد؛ محمد علی خلیلی اردکانی؛ امیر عظیمی دولت آبادی


تغییرات بین نسلی گروه‌های مرجع سیاسی و تأثیر آن بر وفاداری سیاسی؛ مطالعه موردی شهر کرمانشاه

دوره 17، شماره 4، آذر 1401، صفحه 85-118

10.22034/ipsa.2022.469

عباس پیروزمهر؛ علی مرادی؛ حمیدرضا سعیدنژاد؛ ادریس بهشتی نیا؛ ایرج رنجبر